PR wydarzeń i projektów

Działania początkowe

 • przygotowanie propozycji kroków pr’owo-marketingowych
 • rzetelna wycena proponowanych działań

 

Działania marketingowe

 • organizacja działań reklamowych
 • zakup nośników reklamowych
 • przygotowanie projektów graficznych
 • administracja i kontrola nad harmonogramem promocji wydarzenia

Działania PR’owe

 • pozyskanie patronów medialnych projektu
 • organizacja konkursów w mediach promujących wydarzenie
 • zorganizowanie spotkania Klienta (lub jego przedstawiciela) z dziennikarzami
 • bieżące informowanie mediów o postępach w projekcie za pomocą informacji prasowych
 • przeprowadzenie działań na portalu facebook.com (wydarzenie, strona)
 • obsługa mediów w dniu wydarzenia

 

Pozyskanie sponsorów